Thursday, October 15, 2009

Hari Raya at Nana & Adeey

Nana & Imas
Nana & Atein
Budeh & Imas
Mul & Adeey
Mateen
Tanghoon prepared by Nana *Nyaman* Lamb & Ayam Grg prepared by Adeey *Nyaman*
Mee Grg also prepared by Adeey..Pun Nyaman hehe
Nana, Budeh & Imas

Adeey, Atein, Imas, Nana & Budeh

No comments: